Въпроси

 

 

  1. На какви ОС работи KBE Dictionary?

  KBE Dictionary е написан на C++ и използва графичната библиотека Qt. Също така KBE Dictionary се разпространява с изходните кодове и би трябвало да тръгне на всяка операционна система, на която имате инсталиран C++ компилатор и Qt библиотека.


  2. На кои дистрибуции на Linux работи KBE Dictionary?

  KBE Dictionary е писан и тестван на Linux и би трябвало да работи на всички дистрибуции на Linux. Като е необходимо да имате инсталирани GNU C/C++ компилатора, GNU make, X11R6 и Qt. Всички дистрибуции на Linux идват с тези пакети, така че няма да имате проблеми. Версия 2.0 на речника поддържа кирилизацията по новите правила на X сървъра и bglinux 3.x дистрибуцията за кирилизация. Версия 3.1 на речника работи само с Qt 3.0 и KDE 3.0 или по-нови версии.


  3. На Unix работи ли KBE Dictionary?

  Би трябвало да работи. Съдейки по документацията на Qt, което работи на Sun, Aix, BSD, Qnix и още доста разклонения на Unix не би трябвало да има някакви проблеми при компилирането на KBE Dictionary на съответните *nix-и.


  4. На Windows работи ли?

  Ако имате инсталирани необходимите неща би трябвало да работи. Но в такъв случай Windows ще прилича на Linux и разликата ще е само в ядрото. :-)


  5. Коя версия на Qt е необходима?

  За версия 2.0 на речника се препоръчва Qt 2.3, но може да работи и на по-стари версии на Qt 2.x. Все пак препоръчваме Ви да изтеглите версия 1.2 на речника ако използвате по-стара версия на Qt библиотеката от 2.3 или използвате друг пакет за кирилизация различен от bglinux 3.x. Последната версия на речника 3.1 изисква Qt 3.0 или по-нова версия или KDE 3.0 или по-нова версия.


  6. Имам ли нужда от кирилица за да ползвам KBE Dictionary?

  Може да ползвате KBE Dictionary и без да имате кирилица. За целта вижте в README файла, който идва с дистрибуцията. Препоръчително е да ползвате кирилица защото се работи по-лесно с нея. Новите дистрибуции на Linux идват с инсталирани KOI8-R шрифтове и версия Qt 2.3. При това положение не е необходимо да имате нищо допълнително за да използвате речника. Просто изберете някой шрифт, който да има KOI8-R подреждане.


  7. Имам инсталирана кирилица, но KBE Dictionary не показва кирилизираните шрифтове в диалоговия прозорец за избор на шрифт или показва "?" в превода?

  За версия 2.0 на речника препоръчваме да използвате пакета на Антон Зиновиев bglinux 3.x, който може да вземете от http://lml.bas.bg/~anton/linux/bglinux.html. На голяма част от Linux дистрибуциите речникът би тръгнал без да има допълнителна кирилица инсталирана. Просто изберете шрифт, който има KOI8-R подреждане. Ако ползвате Linux, който е кирилизиран с други шрифтове и библиотеката на Qt е 2.3 или по-висока тогава ще виждате "?" вместо кирилица. В този случай Ви препоръчваме да изтеглите стара версия на KBE Dictionary (примерно 1.2).


  8. Защо не зареждате всички думи както прави SA Dictionary за Windows в началото, а зареждате само най-близките до намерената?

  Това отново се дължи на контролата, а не на методите за достъп до файловете с данни. Ако се зареждат всички думи в началото това би отнело около 1-2 мин. докато се стартира речника. Освен това, когато се напълни контролата с всички думи, скролирането между думите става твърде бавно и има известно забавяне, когато използвате стрелките за движение между думите. А и не е ясно дали контролата ще може да събере толкова много думи. Правени са експерименти с 10000 думи и тогава движението между думите става неприемливо бавно. Ето защо всеки път се зареждат само най-близките думи до преведената. Естествено има опция, с която може да регулирате броя на думите, които се зареждат.


  9. Защо clipboard-а не функционира правилно или поне не както е във Windows?

  По принцип clipboard-а в X средата функционира по различен начин. Ако сте маркирали нещо то автоматично влиза в clipboard-а, без да сте задали Cut или Copy. При натискането на средния бутон на мишката маркираният текст се копира на мястото където сте натиснали с мишката. KBE Dictionary поддържа вътрешен clipboard за приложението, който решава част от проблемите, но все пак има известни странични ефекти.


  10. Как мога да копирам резултата от превода в друга програма?

  В новата версия 2.0 на продукта може да маркирате част от превода и да извикате операцията "Copy" или Ctrl+C.


  11. Какво прави операцията "Advanced Search"?

  Операцията "Advanced Search" осъществява търсене на въведените от вас думи в цялата база от данни, а не само в индекса на думите. При тази операция се претърсват и двете бази (Българско-Английската и Английско-Българската). Също така се извършва търсене по точно зададена фраза или на всички въведени думи. Тази операция работи малко по-бавно в сравнение с нормалното търсене.


  12. Какъв е синтаксисът на "Advanced Search"?

  Можете да използвате '"', '+' и '-' като управляващи символи при въвеждането на заявки. Ето няколко примера:

+go +in означава, че ще се търси за 'go' и 'in'.
"go in" означава, че ще се търси за фразата 'go in'.
+go +in -out означава, че ще се търси за 'go' и 'in' и не трябва да съдържа 'out'.

  Ето няколко по-сложни примера. Тези примери не описват реална ситуация. Те показват възможните комбинации, които може да използвате:

+"go in" +come
+"go in" +come +"enter in" +walk
+"go in" +come -"enter in" -walk +"run out"


  13. Какво означа опцията "Search for exact phrase" за операцията "Advanced Search"?

  В повечето случаи, когато правите Copy & Paste и искате да изпълните "Advanced Search" ще се налага да добавяте допълнителни символи към текста, който сте копирали. Става въпрос за контролните символи на "Advanced Search". Ето защо тези символи не са задължителни. Вие можете да пропуснете контролните символи и в този случай влияние оказва опцията "Search for exact phrase", която се намира в "Tools/Advanced Search".

  Ако опцията е включена въведеният израз ще се интерпретира като фраза. Пример:
go in = "go in"

  Ако опцията е изключена въведеният израз ще се интерпретира като поредица от думи, които трябва да се срещат в превода. Пример:
go in = +go +in

  Бъдете внимателни при сложните изрази когато пропускате на някой места '+' или '"'. Пример:
go in +enter in означава
+"go in" +"enter in" когато опцията е включена и
+go +in +enter +in когато опцията е изключена.


  14. Какво означава опцията "Search for whole word(s)" за операцията "Advanced Search"?

  Тази опция контролира как се извършва сравнението между въведените думи и текста.

  Когато опцията е включена ще се търси пълно съвпадение на думите. Това означава, че когато търсите за "go" резултата ще съдържа думите, които съдържат думата "go". В този случай няма да се съдържат думите "goes" и "going". Ще се търси до намиране на "Non Alpha Char"+go+"Non Alpha Char".

  Когато опцията е изключена търсената дума се разглежда като поредица от символи. Търсената дума може да участва в други думи. В този случай освен "goes" и "going" ще се намерят и думи като "agony", "category", "goal" и много други които съдържат "go" като низ.


  15. Има ли значение дали използвам малки или главни букви при "Advanced Search"?

  Не. Сравнението не зависи от това дали буквите са малки или главни. Ако опцията "Input Bulgarian as BIG Latin" е включена тогава всички думи с главни букви ще се интерпретират като български и това може да доведе до объркване ако не сте внимателни.


  16. Има ли някакви ограничения при използването на "Advanced Search"?

  В момента има наложени следните ограничения:
Максимална дължина на заявката: 70 знака
Максимална дължина на дума или фраза: 70 знака
Максимален брой думи и фрази: 7


  17. Как се определя коя база да се използва първо при "Advanced Search"?

  От първата буква на първата дума или фраза. По същият начин се определя и коя база да се използва при нормалния превод.


  18. Под какъв лиценз се разпространява KBE Dictionary?

  GNU General Public License или известен със съкращението си GPL.


  19. Ако открия грешка или имам нови идеи към кого да се обърна?

  Може да посетите страницата на проекта и от там да се свържете с нас. Също така може да изпратите електронна поща на radnev@users.sourceforge.net.


  20. Мога ли да използвам и модифицирам кода или базата данни?

  Да, при условията на GNU GPL. За подробности прочетете файла COPYING, който идва с пакета и съдържа пълният текст на GNU GPL или преведената версия на български език COPYING.BULGARIAN Под същият лиценз се разпространяват Интернет (online) и текстовата (console) версии на продукта (obedic и cbedic).