За продукта

 

 

  KBE Dictionary е написан отначало като вариант на популярния речник SA Dictionary (за Linux), но в последствие се разви и отдели като самостоятелен продукт. Базата от думи на KBE Dictionary е взета от Otto Dictionary и е смесена с тази на SA Dictionary, с разрешение от техните автори. В момента KBE Dictionary притежава една от най-големите бази с думи (Българско-Английска и Английско-Българска).

  Съкращението KBE идва от KDE Bulgarian English. Като добавим и Dictionary името на продукта става kbedic. За да ползвате продукта не е необходимо да имате инсталирано KDE. Необходимо е само да имате Qt библиотеката.

  KBE Dictionary има няколко много големи предимства в сравнение със SA Dictionary:

  1. Изцяло обновена и обогатена база от думи, която е няколко пъти по-голяма от базата на SA Dictionary. Всъщност става въпрос за базата на Otto Dictionary, която е преработена и смесена с базата на SA Dictionary.

  2. KBE Dictionary има редица подобрения във визуализацията на резултатите, методите на търсене и работата с оперативната памет. При тези подобрения KBE Dictionary се зарежда по-бързо и работи по-бързо в сравнение със своя предшественик.

  3. KBE Dictionary е с отворен код (open source). От тук идва и основното предимство - KBE Dictionary може да бъде компилиран и да върви на всяка UNIX/Linux операционна система, имаща C/C++ компилатор, Х11R6 и библиотеките на Qt 2.0 или по-нови версии.

  Тези предимства превръщат KBE Dictionary в безспорен лидер сред компютърните речници и неизменен помощник за всяка работна станция.

  KBE Dictionary се разпространява под GNU General Public License или известен със съкращението си GPL. За подробности прочетете файла COPYING, който идва с пакета и съдържа пълният текст на GNU GPL или преведената версия на български език COPYING.BULGARIAN Под същият лиценз се разпространяват Интернет (online) и текстовата (console) версии на продукта (obedic и cbedic).

  На основата на отворените изходните кодове и богатата база от думи могат да се създават нови приложения с отворен изходен код.

  Стъпка в тази насока е последната спецификация на формата и метода за достъп до данните на KBE Dictionary. Става въпрос за описание на структурата на файловете eg_bg.dat и bg_en.dat, които се разпространяват съвместно с речника и съдържат базата от думи. Документът се намира тук.

  Трябва да изкажем благодарности на:
  Антон Зиновиев anton@lml.bas.bg за правилната кирилизация на продукта.
  Димитър Пейков за промени в инсталационните скриптове и тестване на речника на FreeBSD.