Инсталиране

 

 

  Преди да пристъпите към компилирането и инсталирането на KBE Dictionary трябва да разархивирате архивния файл, който сте свалили от сайта на KBE Dictionary. След това трябва да влезете в директорията където се намират изходните кодове на продукта. Използвайте тези две команди:

tar -xvzf kbedic-4.0.tar.gz
cd kbedic-4.0

  Компилирането и инсталирането на KBE Dictionary е изключително лесно и просто упражнение. Продукта се разпространява с GNU make конфигурационни файлове и скриптове. Всичко което трябва да направите се състои в изписването на следните три команди в директорията с изходния код на KBE Dictionary.

./configure
make
make install

Ако имате KDE 2 или по-нова версия инсталирано и искате да речника да бъде съвместим с него и да работи като KDE 2 приложение използвайте опцията "--with-kde".

./configure --with-kde

За да изпълните последната команда "make install" трябва да бъдете root!

  Първата команда е конфигурационен скрипт, който ще анализира системата Ви и ще направи проверка дали имате GNU C/C++, X11R6 и Qt инсталирани. Ако има проблеми скрипта ще издаде съответните съобщения за грешка. Най-вероятния проблем, който може да възникне е скрипта да не може да намери Qt библиотеката. Ако го имате инсталирани и скрипта не може да го намери, трябва да напишете:

./configure --help

за да прочетете как да укажете пътя до Qt. Ако имате създадена променлива QTDIR няма да има никакви проблеми. Най-вероятно такава има така, че не се плашете.

  Втората команда "make" компилира KBE Dictionary.

  Третата команда "make install" инсталира KBE Dictionary. Копират се следните файлове в следните директории:

В директорията /usr/local/bin:
kbedic - програмата (главния изпълним файл)

В директорията /usr/local/share/kbedic:
en_bg.dat - английско-българската база
bg_en.dat - българско-английската база
kbedic_icon.xpm - нормална икона на речника (32х22)
kbedic_icon_mini.xpm - малка икона на речника (16x12)
kbedic_bg.qm - български превод на интерфейса

  На някой дистрибуции директориите може да са различни от горните. Може вместо "/usr/local/" да се използва само "/usr/" или друга представка. Тези директории са стандартни за инсталирането на приложения и KBE Dictionary не се влияе от конкретната дистрибуция. Ако се интересувате къде точно се копират файловете може да следите съобщенията, които издава "make install". Ако искате да деинсталирате продукта може просто да изтриете тези файлове.

  След като изпълните тези три команди на теория KBE Dictionary би трябвало да работи. В X обкръжение (при стартиран X сървър) в конзолен прозорец напишете:

kbedic &

  Ако искате да създадете връзка (link) от десктопа или менюто към приложението, може да използвате иконите, които се копират при инсталиране в директорията "/usr/local/share/kbedic".

  KBE Dictionary търси файловете с данни в директорията:

/usr/local/share/kbedic/

съответно проверява за:

/usr/local/share/kbedic/en_bg.dat
/usr/local/share/kbedic/bg_en.dat

Вижте забележката за директориите малко по-горе в текста. Ако нямате права за достъп до съответните директории за инсталиране може да копирате файловете с данни на произволно място и да укажете на KBE Dictionary къде да ги търси.

  KBE Dictionary използва скрития файл ".kbedic", който се намира във Вашата "HOME" директория, за да записва и възстановява опциите, които сте му задали. Примерно, използван шрифт и настройките в главното меню "Tools/Options". Този файл е текстов и се създава автоматично при първото стартиране на KBE Dictionary. Достъпа до този файл се извършва главно от програмата и ръчното редактиране на опции не е желателно. Разбира се KBE Dictionary има стойности по подразбиране, които се зареждат, ако този файл липсва или просто съответните опции не са зададени. В този файл може да укажете път до файловете с данни, ако те не са разположени по стандарта. Може да редактирате този файл с помощта на текстов редактор. В него трябва да зададете следната опция:

DataDir=/path/to/kbedic/data/dir

Внимавайте при набирането, защото опциите и пътя правят разлика между малки и големи букви. "/path/to/kbedic/data/dir" описва пътя до директорията с данните. Пример:

DataDir=/home/user/dic

Където "user" е Вашето "User Name". В тази директория речника проверява за файловете с данни. По специално търси "en_bg.dat" и "bg_en.dat". Без тези файлове речника не може да тръгне. Ако искате да използвате интерфейса на български език, трябва да копирате файла "kbedic_bg.qm" в същата директория.

  Не е желателно да коригирате останалите опции в конфигурационния файл.