Download

 

 

  KBE Dictionary версия 4.0. Пълната версия на продукта, съдържаща всичко необходимо, за да го инсталирате на вашия компютър. Изходни кодове на продукта, файлове с данни и инсталационните скриптове.

kbedic-4.0.tar.gz ~ 5.0 MB
download from:
>> www.sourceforge.net

 

  CBE Dictionary версия 4.0. Пълната версия на текстовия вариант (console version) na продукта, съдържаща всичко необходимо, за да го инсталирате на вашия компютър. Изходни кодове на продукта, файлове с данни и инсталационните скриптове. Ако инсталирате CBE Dictionary за първи път и преди това не сте инсталирали KBE Dictionary трябва да изтеглите точно този файл.

cbedic-4.0.tar.gz ~ 5.0 MB
download from:
>> www.sourceforge.net

 

  Само програмен код. Съдържа изходните кодове на продукта и инсталационните скриптове. Ако сте инсталирали предишни версии на продукта сега може да изтеглите само изходните кодове.

cbedic-src-4.0.tar.gz ~ 125.0 KB
download from:
>> www.sourceforge.net

 

  Online версия, съдържаща изходните кодове, необходимите html страници и кратко описание как да ги инсталирате на вашия web сървър. Трябва отделно да изтеглите базата от думи или пълната версия на KBE Dictionary (която съдържа базата от думи) за да може да работи online версията. Разбира се става въпрос за Apache & Linux и web администратори.

obedic-src-4.0.tar.gz ~ 15.0 KB
download from:
>> www.sourceforge.net

 

  Базата от думи без изходните кодове и без инсталационните скриптове. Архива съдържа два файла "en_bg.dat" и "bg_en.dat", които ръчно трябва да копирате в директорията за данни "/usr/local/share/kbedic" или при конфигурирането да укажете на продукта къде да търси файловете с данни.

bedic-data-4.0.tar.gz ~ 4.7 MB
download from:
>> www.sourceforge.net

 

  Стари версии на продукта може да намерите тук.