Ако нямате кирилица

 

 

  Новите дистрибуции на Linux идват с инсталирани KOI8-R шрифтове и версия Qt 2.3. При това положение не е необходимо да имате нищо допълнително за да използвате речника. Просто изберете някой шрифт, който да има KOI8-R подреждане. Продукта е тестван на Red Hat 7.1 без да има инсталирана допълнително кирилица и работи без проблеми.

  Вие може да ползвате KBE Dictionary и без да имате инсталирана кирилица. За целта има две опции в менюто "Tools/Options" - "Latin output" и "Latin input".

  Latin output показва превода на думата с английски букви, a българските букви се заместват с английски по фонетичен признак. Като буквите в превода се заместват с близките по фонетично звучене английски букви, а буквите в List Box-а се заместват с буквите от Latin Input с цел, ако скролирате из List Box-а да се извършва автоматичен превод на думата. Вижте таблицата по-долу.

  Latin input позволява да въвеждате български думи като се използват английските букви. Ако опцията е включена, то думите въведени само с главни английски букви ще се тълкуват като български думи. Заместването между английски и български букви се извършва по PHONETIC (QWERTY) подреждане на българските букви по клавиатурата.

  Кодова таблица за "Latin output" и "Latin input":

Bg- Out - In
=============
А - A  - A
Б - B  - B
В - V  - W
Г - G  - G
Д - D  - D
Е - E  - E
Ж - J  - V
З - Z  - Z
И - I  - I
Й - J  - J
К - K  - K
Л - L  - L
М - M  - M
Н - N  - N
О - O  - O
П - P  - P
Р - R  - R
С - S  - S
Т - T  - T
У - U  - U
Ф - F  - F
Х - H  - H
Ц - C  - C
Ч - CH - ~ `
Ш - SH - [ {
Щ - SHT - ] }
Ъ - Y  - Y
Ы - X  - : ;
Ь - X  - X
Э - EI - ' "
Ю - IU - \ |
Я - IA - Q