Коментари, идеи, проблеми

 

 

  От тази страница може да изпращате коментари, идеи и проблеми свързани с различните версии на речника. Преди да пишете прочетете указанията, които идват с различните версии на продукта. Има доста пълни README и FAQ документи, които могат да отговорят на въпроса Ви. Същата документация я има публикувана и на тази страница включително.

  За коментари и проблеми относно KBE Dictionary (GUI version) пишете на:
  radnev@users.sourceforge.net

  За коментари и проблеми относно CBE Dictionary (console version) пишете на:
  antoby@users.sourceforge.net

  За коментари и проблеми относно OBE Dictionary (online version) пишете на:
  radnev@users.sourceforge.net

  За коментари и проблеми относно Web страницата на проекта пишете на:
  ghenko@users.sourceforge.net